Address & Contact

Our Address

гр. Велико Търново, ул. Марно поле 21, кабинет 214

GPS

43.07862151259161, 25.630899577981186

Telephone

Отстъпка в размер на 30 % за подробен медицински доклад по Регламент 1408/71, формуляр Е213, иготвен и заверен от лекар-специалист по вътрешни болести и лекар-специалист по трудова медицина за синдикални членове и техните близки. Начин за извършване е чрез заявка и получаване на документа през Интернет за цялата страна. Цена 75 лв. Връзка по телефон 0888 131 801 и емайл citolab@gmail.com. Плащането става по банков път.

Отстъпка в размер на 80 % за консултация по телефон 0888 131 801 и емайл citolab@gmail.com от лекар-специалист по трудова медицина при съмнения за професионална болест и трудова злополука. Свързани теми по ЗБУТ. За синдикални членове и техните близки. Начин за извършване е чрез телефонен раговор , електронна поща за цялата страна. Цена 10 лв.  Плащането става по банков път.